TECHNINĖ UŽDUOTIS

Tyrimai atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai".

Projektuojamo statinio pavadinimas *

Statinio paskirtis su adresu

Projektuojamo statinio adresas *

Savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris

IGG tyrimų stadija *

Statybos rūšis

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017) *

Statinio kategorija *

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) *

Statybvietės centro koordinatės (LKS-94)

Statybos sklypo ribos ir ribų koordinatės

Užsakovas *

Vardas, pavardė / Įmonės pavadinimas
Asmens/įmonės kodas
Telefonas
El. paštas